vi-icon

מרכז השירות פוזנר - מאזדה פורד יהוד

מציע קשת שירותים לרכב באמצעות צוות מקצועי וציוד מתקדם.
מרכז השירות מורשה מטעם חברת דלק מוטורס לטפל במכוניות מבית
מאזדה-פורד. כמו כן הוא מעניק שירות לכל יתר סוגי הרכב.
במרכז השירות פוזנר כל רכב זוכה לטיפול איכותי וכל לקוח - ליחס אישי!

  • מרכז שירות פוזנר
  • מרכז שירות פוזנר
  • מרכז שירות פוזנר
  • מרכז שירות פוזנר